Inter Campus

Inicjatywa klubu F.C. Internazionale Milano o charakterze społecznym.

Inter Campus

W 1997 roku F.C. Internazionale Milano stworzyło niezwykły projekt o nazwie "Inter Campus". Jest to długoterminowa inicjatywa polegająca na działaniach społecznych opartych na wykorzystaniu piłki nożnej jako instrumentu propagowania edukacji i integracji pośród niezamożnych dzieci w wieku od 8 do 14 lat. W projekt zaangażowanych jest 24 krajów (w tym Polska), w których pracuje przy projekcie 200 lokalnych instruktorów. W ciągu 10 lat ciężkiej pracy przy tym projekcie, wzięło w nim udział prawie 10000 dzieci, które ubarwiły otaczający je świat w czarno-niebieskie barwy.

Polskim partnerem Inter Campus Estero jest Parafialny Klub Sportowy "Jadwiga" w Krakowie, a koordynatorem projektu jest Pan Aleksander Kawiorski.

W projekt zaangażowane są różne firmy jak Pirelli, Nike, Bank Unicredit, dzięki czemu dzieci oraz ich trenerz wyposażeni są w sprzęt sportowy jak piłki do gry, buty czy stroje piłkarskie - oczywiście w barwach Interu Mediolan. Trenerzy i koordynatorzy mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach szkoleniowych. Inter Campus to nie tylko piłka nożna, Inter campus oprócz codziennych treningów piłkarskich oraz turniejów dla dzieci, organizuje również spotkania informacyjne dla rodziców, nauczycieli, festyny, nawiązuje współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami dobroczynnymi i realizuje wspólne akcje.

Wszędzie tam gdzie dotarł Inter Campus, dzięki tej inicjatywie dzieje się coś dobrego co można zaobserwować poprzez rozwój innych inicjatyw lokalnych o charakterze społecznym, niesienie pomocy potrzebującym oraz integrację. Wiele krajów, w których stacjonuje Inter Campus to kraje bardzo biedne, często zacofane lub dotknięte wojną.

Co pewien czas organizowane są wspólne wyjazdy (np. na mecze Interu Mediolan) lub wspólne turnieje dla Inter Campus z wszystkich krajów biorących udział w projekcie. Dzięki temu podopieczni Inter Campus mogą często po raz pierwszy wyjechać poza miejsce swojego zamieszkania i zobaczyć na żywo piłkarzy, których na codzień oglądają w telewizji. W projekt ten zaangażowani są także byli piłkarze Interu jak np. Francesco Toldo i Luis Figo.

Z punktu widzenia "Odpowiedzialności Socjalnej", każda inicjatywa może być oceniona według pewnych kluczowych zasad, które określają jej wartość.

Dobrowolność: Inter i jego Partnerzy zdecydowali dobrowolnie zaangażować się w osiąganie celów biznesowych z zachowaniem wrażliwości społecznej.

Dynamizm: każdy program jest elastyczny i specjalnie dostosowany do potrzeb panujących w danym środowisku.

Możliwość utrzymania: Inter Campus Estero jest zdolny do utrzymania się dzięki wysiłkowi wszystkich stron zaangażowanych w konkretne, wieloletnie, realistyczne inwestycje oraz poprzez stałe monitorowanie.

Wymierność: rezultaty widoczne są w kontynuacji projektu przez kilka lat, we wzroście liczby dzieci uczestniczących w programie czy liczby osób w nim zaangażowanych oraz w poprawie jakości imprez sportowych (np. Sodalitas Social Award 2002).

Skuteczność: wybór początkowy, aby skoncentrować swoje wysiłki na specyficznych dziedzinach (piłka nożna, praca z dziećmi, edukacja), prowadzi do efektywnej realizacji naszej misji.

Wzajemność: konkretne doświadczenie pokazuje, że prostota oraz elastyczność programu pozwalają na wdrożenia projektów tego typu w pozostałe dziedziny sportu i inne środowiska.

źródło: Inter Campus, PKS Jadwiga

Reklama